• یک مطالعه کامپیوتری نشان می‌دهد که داروی ناپروکسن ممکن است اثر ضد ویروس کرونای جدید (عامل بیماری COVID-19) داشته باشد.
  • با استفاده از روش پرسولفات فعال شده با اشعه فرابنفش می توان آنتی بیوتیکها را از فاضلابهای بیمارستانی حذف نمود.
  • اثرات پروبیوتیک ها در درمان التهاب معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری
  • هنردرمانی مبتنی بر مرور زندگی: درمانی غیر دارویی برای سالمندان با نشانه های بروز افسردگی

آخرین اخبار پایگاه

 بیشتر

اخبار پربازدید

اخبار دانشگاه هابایگانی بخش ویژه سیاستگذاران درمانی

بایگانی بخش ویژه سیاستگذاران پژوهشی

بایگانی بخش ویژه مردم و رسانه ها

بایگانی اخبار ویژه متخصصان و پژوهشگران

بخش های ویژه اخبار را به صورت دسته بندی شده در اختیار گروه های مخاطب مشخص قرار می دهند.