• یک مطالعه کامپیوتری نشان می‌دهد که داروی ناپروکسن ممکن است اثر ضد ویروس کرونای جدید (عامل بیماری COVID-19) داشته باشد.
  • با استفاده از روش پرسولفات فعال شده با اشعه فرابنفش می توان آنتی بیوتیکها را از فاضلابهای بیمارستانی حذف نمود.
  • اثرات پروبیوتیک ها در درمان التهاب معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری
  • هنردرمانی مبتنی بر مرور زندگی: درمانی غیر دارویی برای سالمندان با نشانه های بروز افسردگی

آخرین اخبار پایگاه

 بیشتر

اخبار پربازدید

بایگانی بخش ویژه سیاستگذاران درمانی

بایگانی بخش ویژه سیاستگذاران پژوهشی

بایگانی بخش ویژه مردم و رسانه ها

بایگانی اخبار ویژه متخصصان و پژوهشگران

بخش های ویژه اخبار را به صورت دسته بندی شده در اختیار گروه های مخاطب مشخص قرار می دهند.