مادران نوزادان نارس، استرس زیادی برای نوزادشان تجربه می کنند

محیط بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان استرس زیادی را به مادران نوزادان بستری وارد میکندازطرفی پرستاران میتوانند با تعامل مناسب با والدین نقش بسزایی در کاهش استرس مادران داشته باشند. بررسی دقیق استرسورهای والدین بخصوص مادران دارای نوزاد نارس جهت ارائه مراقبت خانواده محور و افزایش رضایت در خانواده ها مهم و ضروری می باشد. آماده کردن والدین به خصوص مادران برای اولین مواجهه بانوزاد دربخش مراقبتهای ویژه وبرقراری ارتباط مناسب با نوزاد، محیط بخش ویژه و ارائه مناسب نقش والدی، به عنوان پایه خدمات خانواده محورباید موردتوجه باشد.
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی که در بیمارستان ولی عصر(عج) شهر بیرجند, بر روی 62 نفر از مادران نوزادان بستری در بخش NICU انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مادران نوزادان نارس استرس زیادی را در زمینه نوزادشان تجربه می کنند. از طرفی آموزش مراقبت از نوزادان نارس به مادران به صورت حضوری و همراه با فیلم و کتابچه آموزشی باعث بهبود مراقبت از نوزادان و کاهش استرس مادران می گردد از این رو آموزش در بخش ویژه نوزادان امری ضروری به نظر میرسد. نتیجه این پژوهش میتواند به مدیران آموزشی بیمارستان جهت آموزش پرسنل ارائه شود. سرپرستاران بخش NICU میتوانند از نتیجه این مطالعه جهت آموزش پرسنل و مادران نوزادان بستری استفاده نمایند.

کلیدواژه ها: استرس مادر | نوزادان بستری | آموزش |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر برنامه آموزشی بر استرس مادران نوزادان نارس بخش مراقبت های ویژه نوزادان
مجری اصلی: فاطمه طاهری   |   کد طرح: 4434CAPTCHA

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر