درمان با روش حل مسئله سبب ارتقای بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود

اهمیت موضوع
زنان در هنگام ابتلا به سرطان پستان با مشکلات بسیار مهمی مواجه می شوند. تصور زنان از این بیماری تاثیر قابل توجهی بر بهزیستی روانشناختی آنان می گذارد. بهزیستی روانشناختی یک معیار تعیین کننده سلامت روان است و  درمان با روش حل مسئله یکی از روش های مشاوره ای برای ارتقاء سلامت روان در این افراد است.
مهمترین یافته ها
مطالعه حاضر نشان داد که بیمارانی که به سرطان پستان مبتلا می شوند از نظر بهزیستی روانشناختی دچار تغییراتی شده، به طوری که نگرانی هایی در مورد بهزیستی و سازگاری در آنها مشاهده می شود. در بررسی  اثر بخشی مشاوره گروهی بر بهزیستی روانشناختی نتایج نشان داد که میانگین نمره بهزیستی روانشناختی در گروه مشاوره هفتگی نمرات افزایش داشته است. ولی در نمرات پس آزمون و پیگیری در گروه کنترل افزایشی مشاهده نشد. بنابراین درمان با روش حل مسئله تاثیر مثبتی بر ارتقاء بهزیستی روانشناختی در این بیماران داشت. بر اساس یافته ها مشاوره درمان با روش حل مسئله می تواند برای بهبود بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان به کاررود.
پیشنهاد
اهمیت این پژوهش، کاربرد یافته های آن در جهت ارتقاء سلامت زنان، خانواده و جامعه است. به علاوه نتایج این تحقیق در توسعه و تکمیل برنامه های مرتبط با ارتقاء وضعیت روانی-اجتماعی زنان مبتلا به سرطان پستان کاربرد دارد و از راهبردهای درمانی و پیشگیری محسوب می شود. باید توجه داشت که بسیاری از افراد به محض تشخیص ابتلا به بیماری سرطان پستان دچار مشکلاتی در رابطه با سازگاری و بهزیستی روانشناختی می شوند و فاقد اطلاعات لازم و کافی برای بر طرف ساختن مشکلات خود هستند. پیشگیری از چنین اختلالاتی رابطه مستقیم با رشد آگاهی فرد دارد. و شروع هر چه زودتر آموزش ها به عنوان راهبردی کارآمد در پیشگیری از این مشکلات به شمار می آید. با اجرای برنامه ریزی مناسب از جمله تهیه و تدوین برنامه¬های آموزشی و مشاوره ای می توان جهت شناسایی و پیشگیری زودرس این مشکلات اقدام نمود.
 

کلیدواژه ها: سرطان پستان | بهزیستی روانشناختی | روش حل مسئله |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیردرمان با روش حل مسئله بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان
مجری اصلی: سیمین منتظری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   |   کد طرح: NCRCCD-9514CAPTCHA
دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر