نتیجه طرح دانشگاه ارتقای تبعیت از درمان و پیگیری مراقبت در برنامه ریزی و سیاستگذاری و برای بهبود نظام ارائه خدمات سلامت ضروری است

اهمیت موضوع: یکی از موضوعات مهم، مسئله مراجعه بیماران از استان کرمان به استانهای هم جوار برای دریافت خدمات است. برای دستیابی به نتایج مطلوب بالینی و اقتصادی، اثر منفی عدم تبعیت درمانی باید به حداقل برسد. یکی از راههای بررسی این موضوع بررسی علل مراجعه بیماران به استان های دیگر و عدم تبعیت از دستورات درمانی در داخل استان می باشد.
مهمترین یافته ها:دلایل موثر بر عدم تبعیت از دستورات درمانی به طور کلی در 5 تم دسته بندی شدند که عبارت از: دلایل فردی(مرتبط با بیمار)، ویژگی های بیماری، دلایل مرتبط با درمان، ارائه دهنده خدمات(نظام سلامت) و دلایل اقتصادی- اجتماعی بودند. مضمون غالب در تمامی مصاحبه ها سواد سلامت  و دانش بیمار ، ارتباط، اعتماد و مشارکت در درمان و دلایل اقتصادی بود. همچنین بیشترین میزان عدم تبعیت مربوط به حیطه دستورات دارویی بود.
نتایج :مطالعه نشان داد که عدم تبعیت از دستورات درمانی در محیط های سرپایی وابسته به دلایل متفاوت و متنوع و برهمکنش بین عوامل فردی، ویژگی های بیماری، دلایل مرتبط با درمان، نظام ارائه دهنده خدمات سلامت و اقتصادی- اجتماعی است. لذا توجه به ایجاد یکپارچگی در نظام ارائه خدمات و رویکرد مشارکت جویانه بیمار و خانواده وی در ارتقای تبعیت از درمان و پیگیری مراقبت در برنامه ریزی و سیاستگذاری و برای بهبود نظام ارائه خدمات سلامت ضروری است.
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان عدم تبعیت از دستورات درمانی و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی شهر کرمان در سال 1397
مجری اصلی: وحید یزدی فیض آبادی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۸   |   کد طرح: 96001126


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پزشک متخصص | کلینیک | تبعیت درمانی | بیماران سرپایی | ایران |

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر