تاثیر نانوتیوپ کربن برجذب ترکیبات فنولی در آب و فاضلاب

مقدمه
  کرزول یکی از ترکیبات فنل می‌یاشد که حتی در غلظت‌های بسیار کم بشدت سمی، دارای اثرات سوء بر سیستم عصبی مرکزی، سیستم قلبی عروقی، ریه‌ها، کلیه و در نتیجه افسردگی سیستم عصبی مرکزی می‌شود. در این مطالعه   توانایی   نانوتیوپ کربن داپ شده با آلومینا، را در حذف پی-کرزول مورد بررسی قرار داده شد و اثر   پارامترهای مهم بر کارایی حذف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد  که ایزوترم جذب  از مدل شبه درجه دوم و ایزوترم لانگمو یر  تبعیت  می نماید . همچنین حداکثر میزان حذف براساس مدل لانگمویر 4/70 میلی گرم در گرم ماده جاذب یعنی نانو تیوب کربن داپ شده با آلومینا می باشد.  نتایج این مطالعه نشان داد که نانوتیوپ کربن می تواند به خوبی برای جذب ترکیبات فنولی در آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: علی اکبر محمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷   |   کد طرح: 170


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آب و فاضلاب | نانو تیوب کربن | پی-کرزول |

دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر