نتیجه طرح دانشگاه پکس یک فناوری در حال تحول در حوزه مراقبت سلامت است

اهمیت موضوع: پکس یک فناوری در حال تحول در حوزه مراقبت سلامت است که برای ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، مبادله و ارائه تصاویر پزشکی به کار می‌رود. در کشور ایران در طی سالهای اخیر برخی از مراکز درمانی اقدام به نصب این سیستم نموده اند اما هنوز این سیستم به نحو مطلوب استفاده نشده است. کاربردپذیری ضعیف این سیستم ها باعث می‌شود که کاربران تعامل دشواری با آنها داشته باشند.
یافته ها:
عوامل اصلی تاثیرگذار بر خرید سیستم پکس شامل دو دسته عوامل عمومی و عوامل اختصاصی می‌باشند. عوامل عمومی تاثیر گذار بر خرید سیستم شامل پنج زیر طبقه "قیمت"، "داخلی و خارجی بودن"،  "کیفیت" و "مدیریتی و سیستمی" بود. عوامل اختصاصی تاثیر گذار بر انتخاب سیستم پکس  شامل 7 زیر طبقه "کاربردپذیری"،  "یادگیری از تجارب مراکز پیشرو در پیاده سازی پکس "، قابلیت تعامل با دیگر پکس ها (یکپارچگی)"، "داشتن قابلیت های تخصصی برای آموزش و تحقیق"، "سخت افزار منطبق" و "گروه تصمیم گیرنده" بود. تمام شرکت کنندگان معتقد بودند که مهم ترین عامل در انتخاب این سیستم پکس، راحتی کار با آن (آسانی استفاده) ، می‌باشد.

نتایج:
نتایج این پژوهش دو دسته از مهم ترین عوامل موثر بر انتخاب پکس را مشخص نمود. آسانی استفاده از سیستم توسط کاربران (کابردپذیری) مهم ترین عامل از دیدگاه مشارکت کنندگان بود. عوامل بررسی شده در این مطالعه می‌تواند به تصمیم گیرندگان در خرید سیستم های پکس، همچنین شناسایی نیاز گروه های مختلف ذی نفعان درگیر در فرآیند تصمیم گیری اعم از افراد بالینی و مدیریتی کمک کند.

 
کلیدواژه ها: عامل | سیستم بازیابی و انتقال تصاویر پزشکی | خرید | انتخاب | پکس |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی کاربردپذیری نرم افزارهای ذخیره و ارسال تصاویر پزشکی(پکس) و عوامل موثر بر انتخاب این سیستم
مجری اصلی: دکتر رضا خواجویی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰   |   کد طرح: 940550CAPTCHA
دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر