شاخص توده بدنی با عواملی از جمله وضعیت اقتصادی-اجتماعی، سابقه چاقی و دیابت درخانواده ارتباط دارد

این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر تناسب اندام کودکان و نوجوانان در جامعه بسیار بزرکی از کودکان و نوجوانان ایرانی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد، شاخص توده بدنی با عواملی از جمله وضعیت اقتصادی-اجتماعی، سابقه چاقی درخانواده، سابقه دیابت در خانواده، مصرف صبحانه، وزن هنگام تولد، تغذیه با شیر مادر، غذای ناخواسته، محل اقامت (روستایی، شهرنشین)، مدت زمان تماشای صفحات نمایش ارتباط دارد. همچنین تمام موارد بیان شده به جز غذای ناخواسته با دور مچ دست مرتبط است. بسیاری از عوامل بیان شده تا حدودی با نسبت دورکمر به قد مرتبط بودند.
کلیدواژه ها: کودکان | تناسب اندام | نوجوانان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تحلیل چند متغیره سلسله مراتبی عوامل مرتبط با معیارهای تناسب اندام در جامعه بزرگی از کودکان و نوجوانان
مجری اصلی: مرجان منصوریان   |   کد طرح: 194030CAPTCHA

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر