در ضدعفونی کردن کانال ریشه، هیپوکلریت سدیم نقش موثرتری نسبت به لیزر بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس دارد

در این مطالعه که با هدف تعیین و مقایسه اثر لیزرDiode  (940 نانومتر) و غلظت های مختلف سدیم هیپوکلریت در ضدعفونی کردن کانال های عفونی شده با انتروکوکوس فکالیس انجام شد نتایج نشان داد  هیپوکلریت 1%   بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را علیه انتروکوکوس فکالیس دارد پس از آن نیز هیپوکلریت 0/5% قرار دارد. همچنین شستشو با نرمال سالین نیز باعث تاثیر قابل توجه بر کاهش میکروارگانیسم های داخل کانال دندان می شود و می توان از این مواد جهت شستشوی داخل کانال بهره برد. اما لیزر diode (940 نانومتر) با توان پایین خاصیت ضدعفونی کنندگی بر کلونی های انتروکوکوس فکالیس ندارد.

کلیدواژه ها: لیزر diode (940 نانومتر) | انتروکوکوس فکالیس | هیپوکلریت سدیم |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای اثر لیزرDiode ) 940 نانومتر) و غلظت های مختلف سدیم هیپوکلریت در ضدعفونی کردن کانال های عفونی شده با انتروکوکوس فکالیس
مجری اصلی: دکتر امیر مقصودلو راد-ریحانه تاجری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶   |   کد طرح: 960718182CAPTCHA
دفعات مشاهده: 68 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر