یادگیری خود مراقبتی و شناسایی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش بیماری‌های قلبی عروقی داشته باشد یادگیری خود مراقبتی و شناسایی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش بیماری‌های قلبی عروقی داشته باشد

یک راهکار بسیار مهم در پیشگیری از این بیماری‌ها آموزش مردم برای خود مراقبتی و خطرسنجی می‌باشد. در پژوهشی که با هدف مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر خود مراقبتی از عوامل خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی، در سفیران سلامت مناطق روستایی مرکز بهداشت شماره یک مشهد به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده است نتایج نشام داده است که  طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی سفیران سلامت براساس تئوری رفتاربرنامه ریزی شده افزایش قابل‌توجهی درمیزان قصد آن‌ها برای انجام خودمراقبتی دارد و یادگیری خود مراقبتی و شناسایی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش بیماری‌های قلبی عروقی داشته باشد.
کلیدواژه ها: عوامل خطر | بیماری‌های قلبی عروقی | تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده | خود مراقبتی | آموزش بهداشت | سفیر سلامت |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تأثیرآموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر خود مراقبتی از عوامل خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی، در سفیران سلامت مناطق روستایی مرکز بهداشت شماره یک مشهد
مجری اصلی: محمد صادق محجوبی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر