تنوع ژنتیکی اووسیست انگل توکسوپلاسما

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. گروه هدف را مشخص کنید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021


 الف) انگل شناسی : جدول فراوانی انگل های مشاهده شده در520 نمو نه های خاک جمع آوری شده با روشهای کلاسیک انگل شناسی % No. Parasites 07/13 68 Toxoplasma gondii like Oocyst 34/6 33 Isospora spp 7/8 45 Toxocara spp ova 11/2 11 Fasciola ova 7/17 92 Nemathodae Larvae +Free nemathoda 5/3 18 Ameoba cyst 34/1 7 Dicrocoelium dendriticum ova 3/2 12 Trichuris trichura ova 34/1 7 Ascaris lumbricoides ova ب) مولکولی : از 68 نمونه جمع آوری شده که با روش های انگل شناسی اووسیست توکسوپلاسما تشخیص داده شده است حدود 62 نمونه (2/91) در مرحله اول با پرایمرهای TOX1 , TOX2 به ژن B1 مثبت بودند و در محدوده ی نزدیک به bp 200 باند دادند و سپس با پرایمرهای TOXR , TOXF به مرحله تایید PCR در محدوده ی نزدیک بهbp 134 باند مثبت دادند. سپس این نمونه ها در مرحله اول Nested PCR با پرایمرهای SAG2 F4/R4 و در مرحله دوم Nested PCR نیز با پرایمرهای SAG2 F/R2 مورد بررسی قرار گرفتند.محصولات بدست آمده از مرحله Nested PCR جهت مرحله برش آنزیمی مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله ی RFLP بررسی با آنزیم برشگر Sau3A1 نشان داد که تعداد ی از نمونه فقط در محدوده ی حدود 200 bp باند داد و بعضی دیگر نمونه ها در محدود ه ی 200 و 250 bp باند داده شد و بررسی با آنزیم برشگر HhaI مشخص نمود که در بعضی نمونه باند نداده و بعضی نیز در باند bp 250 باند داد.
کلیدواژه ها: Molecular detection and genotyping of Toxoplasma gondii isolates from oocyst shedding by cat in soil samples in 5 provinces of Iran |

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: شخیص ملکولی و تعیین ژنوتیپ توکسوپلاسما گوندیی براساس اووسیستهای دفع شده توسط گربه در نمونه های خاک پنج استان کشور
مجری اصلی: احمد رضا اسماعیل رستاقی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲   |   کد طرح: 586CAPTCHA

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر