مصرف مکمل زعفران بر قندخون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما تاثیر مثبت دارد و بر بر پروفایل لیپیدی تاثیری نداشت

مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی بیماران پره دیابتتعداد 80 نفر به دوگروه تقسیم شدند: مصرف کننده قرص زعفران و گروه کنترل. دوز 15میلی گرم برای این مطالعه در نظر گرفته شد. به گروه مورد مطالعه به مدت 8 هفته روزانه یک قرص 15میلی گرم زعفران  داده شد و به گروه شاهد قرص پلاسیبو که از لحاظ شکل و رنگ و بسته بندی شبیه هم هستند داده شد و در ابتدا و انتهای مطالعه از افراد آزمایش خون گرفته شدهTG,CHOL.LDLHBA1C,DPPH,BUN,CRS,اندازه گیری شد و در نهایت مصرف مکمل زعفران بر قندخون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما تاثیر مثبت دارد و بر بر پروفایل لیپیدی تاثیری نداشت
انتخاب شدند
 
کلیدواژه ها: گلوکز خون | پروفایل لیپیدی | پره دیابت | زعفران | دیابت | استرس اکسیداتیو |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرقرص زعفران بر پروفایل لیپیدی و گلوکز خون و استرس اکسیداتیو در بیماران پره دیابتی چاق
مجری اصلی: رقیه معصومی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵   |   کد طرح: 4588CAPTCHA

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر