طی مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشی جهرم انجام شد نشان داد که سطح آگاهی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی نسبت به روش های تصویربردرای پزشکی ضعیف ارزیابی شد

پرتو های حاصل از دستگاه رادیولوژی می تواند آثار ناهنجار زیادی بر پرسنل مشغول به کار با آنها و بیماران داشته باشد در بین گروه های پرستاری و پیراپزشکی، دانشجویان پرستاری و هوشبری و اتاق عمل از جمله افرادی هستند که به طور روزمره و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض انواع روش های تصویربرداری و خطرات ناشی از آن قرار می گیرند طی مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نشان داد که  سطح آگاهی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی نسبت به روش های تصویربردرای پزشکی ضعیف ارزیابی شد. بنابراین برنامه ریزی در خصوص افزایش آگاهی دانشجویان در طول دوره تحصیل و بعد از آن از اولویت های مهم می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان اگاهی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به روشهای تصویر برداری پزشکی درسال1396
مجری اصلی: مریم رحمانیان و فاطمه ستاوند (دانشجو)   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اتاق عمل-آگاهی-تصویربرداری پزشکی | پرستاری | هوشبری |


دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر