برنامه آموزشی مداخله ای مبتنی بر نیاز می تواند سطح استرس ، اضطراب را در مراقبین خانوادگی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی کاهش دهد.

اختلال بیش فعالی نقص توجه شایع ترین اختلال رفتاری در دوران کودکی است و به دلیل ماهیت مزمن آن، تمام جنبه های زندگی کودک و مراقبت کننده را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به این امر مطالعه ای با هدف تهیه برنامه ای براساس نیازهای مراقبین در مورد استرس، اضطراب، افسردگی و بار مراقبت در خانواده های کودک مبتلا به ADHD انجام شد. این کارآزمایی بالینی تصادفی روی 70 نفر از مراقبان خانواده کودکان مبتلا به این اختلالاز خرداد تا شهریور 1395 انجام شد. پس از نمونه گیری آسان، نمونه های واجد شرایط به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. گروه مداخله برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز را در 8 جلسه دریافت کرد و شرکت کنندگان گروه کنترل در دو جلسه گروهی شرکت کردند که در آن آنها مشکلات و تجربیات خود را بیان کردند. نتایج طرح نشان داد میانگین نمرات تنش، اضطراب، افسردگی و بار مراقبت، بین دو گروه قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار دارد (001/0>)  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز ممکن است سطح استرس، اضطراب، افسردگی و بار مراقبت را در خانواده های کودک مبتلا به ADHD کاهش دهد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سعید پهلوان زاده   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 194194


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اضطراب | افسردگی | استرس | بار مراقبت | برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز مراقبت کنندگان | اختلال بیش فعالی نقص توجه | ایران |

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر