ورزش می تواند موجب اصلاح کم کاری تیروئید در دوره بارداری شود

هورمون های تیروئید نقش اساسی در توسعه، تمایز و فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزیدر تمام مراحل زندگی دارند. هورمون های تیروئید تنظیم کننده ی انتقال نوروترانسمیترهای مرکزی در دوره ی جنینی و بزرگسالی هستند.کم کاری تیروئید مادرزادی با نقائص مورفولوژی عمیق و اغلب غیر قابل برگشت همراه است که باعث  اختلالات شناختی و عصبی شدید می شود که به صورت  تغییرات رفتاری مانند اختلال در عملکرد شناختی، کمبود توجه، افسردگی و اضطراب خود را نشان می دهد. هدف از این پژوهش تعیین اثرات ورزش اجباری و اختیاری بر حافظه فضایی، اضطراب، BDNF،  LTP، آپوپتوز و تعداد نورون های هیپوکمپ در بچه موش های صحرایی نر و ماده هیپوتیروئید بود.
یافته ها نشان می دهد که هیپوتیروئیدی پری ناتال موجب اختلال در فعالیت های شناختی، افزایش اضطراب، کاهش LTP، کاهش BDNF، القاء فرایند آپوپتوز و کاهش تعداد نورون ها در هیپوکمپ بچه موش های صحرایی می گردد و ورزش اجباری و اختیاری احتمالا" می توانند موجب اصلاح نقائص فوق گردند که بر این اساس ممکن است ارزش پیشگیری یا درمانی در  اختلالات شناختی ناشی از هیپوتیروئیدی داشته باشد.
یافته های این طرح در مجله Neurosciences بچاپ رسیده است
کلیدواژه ها: BDNF | ورزش اختیاری | ورزش اجباری | هیپوتیروئیدی | حافظه فضایی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات ورزش های اجباری و اختیاری بر یادگیری و حافظه فضایی، اضطراب، میزان BDNF، آپوپتوز و تعداد نورون های هیپوکمپ در بچه موش های صحرایی نر و ماده هیپوتیروئید
مجری اصلی: دکتر عباسعلی وفایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۹   |   کد طرح: 478CAPTCHA

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر