نوع حجاب مورد استفاده و نوع حجاب مناسب از نطر دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جهرم تقریبا یکسان است


حفظ ارزش ها و شعایر اسلامی از وظایف مسلم همه نهادها می باشد و رعایت پوشش اسلامی توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از مصادیق بارز آن به شمار می آید. طی مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشی جهرم بر روی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نشان داد که 36.3 درصد از دانشجویان در داخل دانشگاه از حجاب مقنعه با روپوش شلوار با چادر و 37.6 درصد در خارج دانشگاه از روسری ساده و روپوش و شلوار استفاده می کنند. اکثریت دانشجویان نوع حجاب مورد استفاده توسط مادر خود را از نوع  مقنعه- روپوش شلوار با چادر بیان نموده بودند . نتایج حاکی از آن بود که نوع حجاب مورد استفاده و نوع حجاب مناسب از نطر دانشجویان تقریبا یکسان است. علی رغم اعتقاد به پوشش غیرچسبان و موی پوشیده، برخی دانشجویان از پوشش غیرچسبان و موی نپوشیده داخل دانشگاه استفاده می نمایند
 
کلیدواژه ها: دانشجویان دختر | کارکنان زن | پوشش زنان | حجاب |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: نگرش دانشجویان دختر و کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن
مجری اصلی: نوید کلانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر