مدل گاوسی دوگانه، مدل مناسب برای توصیف پراکندگی جانبی پرتوهای مدادی پروتون می باشد

در پروتون­درمانی تعیین دقیق توزیع دز جذبی دوبعدی در پراکندگی جانبی از اهمیّت زیادی برخوردار است و در طراحی درمان رفتار پرتوهای جانبی برای پرتوهای پروتون باید درنظر گرفته شود. ارزیابی صحیح پروفایل دز جانبی، یک مسئله مهم در زمینه پروتون­درمانی است. همچنین با در نظر گرفتن سهم برهمکنش­های هسته­ای، سیستم­های طراحی درمان مدرن معمولاً بوسیله مجموع توابع گوسی، پروفایل دز را تقریب می­زنند.
در پروتون­درمانی شدت مدوله شده، محاسبه دز سریع و دقیق ضروری است. بنابراین هرچند روش­های مونت­کارلو از سرعت کافی برخوردار نیستند، با این حال در این نوع محاسبات بیشترین دقت با روش­های مونت­کارلو بدست می­آید. در این مطالعه ابتدا با بررسی پارامترهای مختلف در کد شبیه­سازی به اعتبارسنجی کد شبیه­سازی مونت­کارلو گیت در کاربردهای پروتون­درمانی پرداخته شد. پس از آن نشان داده شد که دقت طراحی درمان می­تواند با ارتقاء مدل پیشنهادی پروفایل دز جانبی بهبود پیدا کند. با بررسی مدل­های مختلف، شامل مدل گاوسی، گاوسی دوگانه، گاوسی سه­گانه و مدل گاوس-رادرفورد، به این نتیجه رسیدیم که مدل گاوسی دوگانه می­تواند مدل مناسبی برای توصیف پراکندگی جانبی پرتوهای مدادی پروتون در عناصر بافتی بدن باشد. این یک گام فراتر در جهت پیش­بینی دقیق دز واگذارشده و بهبود تابش­دهی تومور است.
واضح است که مدل ارائه شده در این مطالعه صرفاً بر اساس فرضیات ابتدایی ما بوده است. لذا جهت بررسی دقیق­تر و اطمینان از صحّت این مدل پیشنهاد می­شود این مطالعه با شرایطی نزدیک­تر به شرایطی که امروزه در سیستم­های طراحی درمان استفاده می­شوند، انجام شود و صحّت مدل ارائه شده بررسی شود. و همچنین اینکه این بررسی­ها با ابزار شبیه­سازی انجام شده است. پیشنهاد می­شود که داده­ها در صورت امکان با داده­های تجربی نیز مقایسه شود.
 
  • واضح است که مدل ارائه شده در این مطالعه صرفاً بر اساس فرضیات ابتدایی ما بوده است. لذا جهت بررسی دقیق­تر و اطمینان از صحّت این مدل پیشنهاد می­شود این مطالعه با شرایطی نزدیک­تر به شرایطی که امروزه در سیستم­های طراحی درمان استفاده می­شوند، انجام شود و صحّت مدل ارائه شده بررسی شود.

کلیدواژه ها: شبیه سازی مونت کارلو | توزیع دز جانبی | پرتون درمانی | کد گیت |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی و مدل سازی پراکندگی جانبی پرتو مدادی پروتون در عناصر تشکیل دهنده بافت بدن با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
مجری اصلی: هادی طالشی آهنگری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۲۶   |   کد طرح: 1268CAPTCHA

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر