روند مراجعه افراد دارای مسمومیت با مواد مخدر افزایش صعودی دارد

اهمیت موضوع:یکی از وظایف اصلی همه نظام های سلامت، مدیریت بیماری هاست. این مطالعه، با هدف بررسی روند مراجعان مسمومین با مواد (مخدر ، محرک و الکل)  در استان سمنان از سال 1390الی 1394  و پیش بینی آن تا سال 1400 انجام شده است. داده ها از  کل بیمارستانهای استان سمنان در سال 96 جمع آوری گردید. اطلاعات مربوط به مسمومیت و مرگ به علت مصرف مواد در بیمارستانها به صورت الکترونیک و با کد مخصوص به خود موجود بود. این کدها که در سیستم مدارک پزشکی بیمارستان ها در پرونده های ارجاعی درج می گردد .داده های مورد استفاده شامل موارد ارجاع شده از  فروردین 1390 الی  1394  بوده که به صورت تعداد ارجاعات به تفکیک ماه می باشد.
مهمترین یافته ها:تعداد مراجعین از 400نفر در سال 1390 ، الی735 نفر در سال 1394 متغیر بوده است. میانگین سنی بیماران ... سال بود. میزان بروز مسمومیت از 6.478 (در 10000هزار نفر) در سال 90 به 11.165(در 10000هزار نفر)  در سال 94 رسیده است. بین میزان های بروز مردان و زنان در سالهای 92، 93 و 94 تفاوت آماری معنی داری مشاهده می شود. (P<0.0001). بر اساس یافته های سری زمانی داده­های مربوط به تعداد کل مراجعین به بیمارستان­ها دارای روند افزایشیخطی است و اثر فصلی منظمی ندارد. همچنین میانگین ماهانه تعداد مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان­های منتخب تا سال 1400، برابر  58.2 پیش بینی شده است.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج : این مطالعه نشان داد روند مراجعان با مواد مخدر در طی دوره زمانی مطالعه  صعودی بوده است و فرایند مدلسازی جهت پیش بینی نشان داد که در صورت عدم مداحله مناسب، این روند تا سال 2020 ادامه خواهد داشت. لذا توصیه می شود سیاست گذاری مذکور مبذول گردد.در غیر اینصورت باید شاهد صرف هزینه های بیشتری در مورد اعتیاد ، اقدام به خودکشی و مواردی از هر دو این بیماریها در جامعه باشیم.
 
 
کلیدواژه ها: استان سمنان | مسمومیت | پیش بینی | روند |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی روند مراجعان مسمومین با مواد (مخدر ، محرک و الکل) در استان سمنان از سال 1390الی 1394 و پیش بینی آن تا سال 1400
مجری اصلی: مسعوده باباخانیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵   |   کد طرح: 1261CAPTCHA
دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر