سی‌بی‌سی‌تی دقیق ترین تکنیک تصویربرداری در تشخیص تمامی اجسام خارجی بجز چوب است

حدود یک سوم اجسام خارجی در معاینات اولیه تشخیص داده نمی شوند که این امر ضرورت یافتن یک تکنیک تصویربرداری  مناسب با دقت تشخیصی بالا را جهت بکارگیری در بیماران مشکوک خاطرنشان می کند.لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی دقت انواع تصویر برداری از جمله اولتراسونوگرافی، تکنیک سی بی سی تی و پارانومیک می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، به طور کلی تکنیک سی‌تی اسکن با اشعه مخروطی دقیق ترین تکنیک تصویربرداری در تشخیص تمامی انواع و اندازه های اجسام خارجی بود. همچنین سی‌بی‌سی‌تی دقیق ترین تکنیک  در تشخیص تمامی اجسام خارجی بود بجز چوب که در اولتراسونوگرافی بهتر دیده شد.


 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه دقت تصویر برداری های پانورامیک، CBCT و اولتراسونوگرافی در تشخیص وجود اجسام خارجی در اندازه های مختلف در سه ناحیه ماگزیلوفاشیال: یک مطالعه in vitro
مجری اصلی: مهرداد عبدی نیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۲/۸   |   کد طرح: 395923


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پانورامیک | جسم خارجی | اولتراسونوگرافی | CBCT |

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر