آگاهی وتوانمندی دندانپزشکان در حل مشکلات دهان و دندان سالمندان به میزان متوسط بود

هدف این مطالعه بررسی شعاع عملکرد و میزان تمایل به ارایه خدمت دندانپزشکان در حوزه ی دندانپزشکی سالمندان بود. نتایج تحقیق نشان داد، این پژوهش نشان داد که اکثریت دندانپزشکان از دندان پزشکی سالمندان آگاهی متوسط داشتند و نگرش مثبت آنها نسبت به درمان سالمندان متوسط ارزیابی شد. همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین نمره آگاهی و نگرش دندانپزشکان در خصوص دندانپزشکی سالمندی وجود داشت ؛همچنین ارتباط معنی داری بین نگرش و عملکرد دندانپزشکان مشاهده گردید.

کلیدواژه ها: نگرش | آگاهی | دندانپزشکان | عملکرد | تمایل | خدمات دندانپزشکی برای سالمندان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی آگاهی، نگرش، عملکرد و تمایل به ارائه ی خدمات دندانپزشکی برای سالمندان در دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در سال 1397
مجری اصلی: بهاره طحانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۲/۸   |   کد طرح: 397232CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 155 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر