برگزاری دوره های آموزشی برای پرستاران می توان تا حد زیادی زمینه های لازم برای ارائه مشاوره جنسی به بیماران با شرایط مزمن را فراهم آورد

کیفیت زندگی بیماران و روابط بین شخصی آنان تأثیر بسزایی دارد. بهبود کیفیت زندگی بیماران مزمن که شامل احساس فرد از سلامت روانی و جسمی است بسیار مهم می باشد. یکی از حوزه های کیفیت زندگی که اغلب در بیماران مزمن نادیده گرفته می شود سلامت جنسی می باشد. بیماریهای مزمن منجر به نقص عملکرد جنسی در سطوح مختلف می شوند. از جمله مراقبت های پرستاری ضروری برای بیماران دادن مشاوره جنسی به آن ها است نتایج مطالعه ای نشان داد پرستاران معتقد بودند که با فراهم آوردن شرایط مناسب برای ارائه مشاوره، روشن کردن اهمیت این مسائل برای بیماران و پرستاران و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای پرستاران می توان تا حد زیادی زمینه های لازم برای ارائه مشاوره جنسی به بیماران با شرایط مزمن را فراهم آورد
کلیدواژه ها: مشاوره | نگرش | پرستاران | بیماری مزمن |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی سطح نگرش و راحتی پرستاران در ارائه مشاوره جنسی به بیماران با شرایط مزمن شاغل در بیمارستان های کاشانی و هاجر (س) شهرکرد
مجری اصلی: زهرا شفیعی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۳/۵   |   کد طرح: 1590CAPTCHA

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر