تاثیر آلارم های اشتباه و مکرر در خستگی پرستاران و ضرورت به حداقل رساندن آلارم های اشتباه در تجهیزات بیمارستانی

  آلارم های بالینی به عنوان خطرناک ترین تکنولوژی در میان 10 تکنولوژی خطرناک معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی درک و عملکرد پرستاران نسبت به آلارم های بالینی بوده است. یک مطالعه توصیفی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و بیمارستان قائم مشهد مورد انجام قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثریت پرستاران(77.7%)  جنس مونث بودند و میانگین سنی پرستاران 6.62±31.10 سال بود. بیشتر از 50% پرستاران اعتقاد داشتند که الارم های مکرر و اشتباه باعث کاهش اعتماد پرستاران به آلارم ها می شود و باعث می شود که پرستاران به طرز غیراستاندارد آلارم ها را غیرفعال کنند. پرستاران ابراز کردند که آلارم های اشتباه و مکرر مهم ترین مشکل در زمینه آلارم های بالینی می باشد. بیشتر از 60% از پرستاران بیان کردند که برای استفاده از مانیتورهای کنار تخت و مرکزی، نیاز به آموزش بیشتری دارند. همچنین مشخص گردید که  آلارم های اشتباه و مکرر به عنوان مهمترین مشکل در این زمینه باید مورد توجه مهندسین پزشکی، پرسنل بیمارستان ها و دانشکده های پرستاری قرار بگیرد. آلارم های مکرر باعث خستگی ناشی از آلارم ها در پرستاران می شود و باید آلارم های اشتباه را در تجهیزات جدید به حداقل رساند. کمبود قوانینی بالینی در مورد مستندسازی و بررسی آلارم ها باید مورد توجه مدیران بیمارستان ها قرار گیرد. دانشکده های پرستاری و معاونت آموزشی بیمارستان ها باید آموزش صحیح آلارم های بالینی به دانشجویان رشته های پرستاری و پرستاران را مد نظر قرار دهند. 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پرستار | آلارم |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 307 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر