بزرگ‌ترین استرسورهای تجربه شده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در درجه نخست تغییرات و سپس استرس خود تحمیلی می باشد

این مطالعه در بین 500 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان ﺍﻧﺠﺎﻡ شد و میزان استرس امتحان و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 57 درصد از دانشجویان نمره استرس متوسط داشتند. بزرگ‌ترین استرسورهای تجربه شده در درجه نخست تغییرات و سپس استرس خود تحمیلی بود و بیشترین واکنش به این عوامل در درجه اول واکنش هیجانی و سپس واکنش رفتاری بود. متغیرهای رشته تحصیلی، محل سکونت، مقطع تحصیلی، تحصیلات مادر و تحصیلات پدر با استرس امتحان رابطه معنی داری داشت.

 
منبع:
نیک انجام ر، براتی م، بشیریان س، بابامیری م، فتاحی ع، سلطانیان ع. میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۴. مجله آموزش و سلامت جامعه. ۱۳۹۴; ۲ (۴) :۵۷-۶۴
Nikanjam R, Barati M, Bashirian S, Babamiri M, Fattahi A, Soltanian A. Student-Life Stress Level and its Related Factors among Medical Students of Hamadan University of Medical Sciences in 2015. J Educ Community Health. 2016; 2(4) :57-64.
کلیدواژه ها: زندگی دوران دانشجویی | استرس / استرس امتحان | مدل حمایت اجتماعی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان استرس امتحان وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس مدل حمایت اجتماعی
مجری اصلی: دکتر سعید بشیریان   |   همکاران: رویا نیک انجام، دکتر مجید براتی، دکتر علیرضا سلطانیان، علی فتاحی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   |   کد طرح: 9402221063CAPTCHA code

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر