منطقه مریوان از پراکندگی وسیع گونه‌های گیاهی و از جمله گیاهان دارویی ارزشمند برخوردار است

شناسایی فلور گیاهی منطقه به ویژه گیاهان دارویی آن و ترکیبات ثانویه موجود در این منابع به گسترش زنجیره دانش فیتوشیمی و افزایش احتمال یافتن گیاهان دارویی یا ترکیبات دارویی با اثرات مطلوب تر منجر خواهد شد. لذا در پژوهش حاضر به جمع آوری و شناسایی منتخبی از گیاهان منطقه مریوان واقع در استان کردستان و بررسی گیاه شناسی و فیتوشیمیایی مقدماتی برخی از آنها پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از پراکندگی وسیع گونه‌های گیاهی و از جمله گیاهان دارویی ارزشمند در منطقه مریوان می‌باشد و به نظر می‌رسد انجام مطالعه‌های بیشتر در این رابطه می‌تواند به شناسایی گونه‌های دارویی واجد اثرات درمانی و ترکیبات دارویی ارزشمند کمک شایانی نماید.
 
کلیدواژه ها: گیاه دارویی | کردستان | مریوان | فلور گیاهی | بررسی فیتوشیمیایی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: جمع آوری و شناسایی منتخبی از گیاهان منطقه مریوان واقع در استان کردستان و بررسی گیاه شناسی و فیتوشیمیایی مقدماتی برخی از آنها
مجری اصلی: مسعود صادقی دینانی   |   کد طرح: 393277CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر