ساختار شیمیایی ترکیبات ثانویه موجود در عصاره های گیاه انشق شناخته شد

شناسایی ترکیبات ثانویه موجود در منابع طبیعی به گسترش زنجیره دانش فیتوشیمی و افزایش احتمال یافتن ترکیبات دارویی با اثرات مطلوب تر منجر خواهد شد. در صورت یافتن ترکیبات با ساختار جدید و اثرات مطلوب در نهایت امکان تهیه داروهای با اثرات مطلوب تر و عوارض کمتر جهت بیماران فراهم می گردد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی فیتوشیمیایی (شناسایی شیمی گیاه) گیاه انشق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد، ساختار شیمیایی ترکیبات ثانویه موجود در عصاره های گیاه انشق به چه صورت می باشد. با توجه به ساختار شیمیایی ترکیبات خالص شده، کدام اثرات زیست‌شناختی از آنها انتظار می رود.همچنین از میان ترکیبات استخراج شده دو ترکیب خالص فنیل پروپانویید گلایکوزیدی به دست آمد.
 
کلیدواژه ها: انشق | بررسی فیتوشیمیایی | گیاه دارویی | Allium tripedale |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی فیتوشیمیایی گیاه Allium tripedale
مجری اصلی: مسعود صادقی دینانی   |   کد طرح: 393804CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر