ابزار تشخیصی برای طبقه بندی سلول‌های مؤثر در تشخیص نوعی سرطان خون تهیه شد

در پژوهش حاضر به بررسی ساخت ابزاری کمک تشخیصی برای آسیب شناسانجهت طبقهبندی سلول‌های موثر در تشخیص یک نوع سرطان خون پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از نرم افزار و با تکنیک‌های پردازش تصویر امکان شناسایی دقیق و شمارش سه نوع گلبول سفید فراهم شود. همچنین با بکارگیری الگوریتم‌های پردازش تصویر، یک ابزار تشخیصی برای طبقه بندی سلول‌های مؤثر در تشخیص نوعی سرطان خون (سرطان میلوئیدی مزمن) از روی تصاویر میکروسکوپی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی می تواند به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی مناسب برای پاتولوژیست به کار رود. به طوری که می توان با تهیه نرم افزار آن و با آموزش یک تکنسین به راحتی از آن به خصوص در مکان‌هایی که افراد متخصص حضور ندارند، استفاده نمود.
 
کلیدواژه ها: استخراج ویژگی | درخت تصمیم گیری | لوسمی میلوئیدی مزمن | الگوریتم تنگنا و فاصله هاسدروف |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طبقه بندی سلول های موثر در تشخیص سرطان میلوئیدی مزمن از روی تصاویر میکروسکوپی
مجری اصلی: علیرضا ورد   |   کد طرح: 394325CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر