داربست پلی هیدروکسی قابلیت مناسب در بازسازی بافت عصب را دارد

در مطالعه حاضر به ارزیابی خواص مکانیکی، فیزیکی و رفتار سلولی داربست الکتروریسی (فرایندی جهت تولید انواع نانوالیاف و میکروالیاف از محلول‌های مواد پلیمری) شده آلیاژی  به منظور کاربرد در مهندسی بافت عصب پرداخته شده است. مهندسی بافت دستگاه عصبی یعنی علم طراحی، ساخت و تشخیص سیستم‌هایی که در آنجا سلول های عصبی به شیوه ای کنترل شده و به همراه کاربرد داربست های زیست تخریب پذیر و فاکتور های رشد، فعالیت های مناسب برای تشخیص، التیام و درمان سیستم عصبی را انجام می دهند. نتایج پژوهش نشان داد، با استفاده از بهینه سازی یک داربست بر پایه پلی هیدروکسی بوتیرات، میزان توانایی این داربست در بازسازی بافت عصبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون های فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی بر روی این داربست نشان داد که قابلیت مناسب در بازسازی بافت عصب برای مطالعات پیشرفته تر را داراست.
 
 
کلیدواژه ها: الیاف جهت دار | کیتوسان | پلی هیدروکسی بوتیرات | الکتروریسی | داربست |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی خواص مکانیکی، فیزیکی و رفتار سلولی داربست الکتروریسی شده آلیاژی پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان به منظور کاربرد در مهندسی بافت عصب
مجری اصلی: سعید کرباسی   |   کد طرح: 394334CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر