جهت رفع چالش ملاقات بیمار در ICU می توان به کاهش نیاز به ملاقات از طریق آموزش قوانین، ارتقاء محیط و تعامل با خانواده و تعدیل ملاقات اشاره کرد

 بستری شدن در بخش ICU یک تجربه‌ی بسیار استرس‌زا برای بیمار و خانواده است و جدا کردن آنها از یکدیگر در هیچ یک از مطالعات به تأیید نرسیده است. یکی از راه‌های ارتباط بیمار و خانواده با یکدیگر انجام ملاقات است. در حال حاضر ملاقات در ICU به صورت محدود اجرا می‌گردد و چالش‌های موجود و راهکارهای رفع این چالش‌ها به درستی مورد بحث قرار نگرفته است.نتایج مطالعه ای نشان داد : ملاقات در ICU بیمارستان‌های شهرکرد، مانند سایر نقاط کشور به صورت محدود اجرا می‌گردد. گرچه اکثراً معتقد به اجرای ملاقات منعطف در ICU بودند اما دلایل متعددی برای محدودیت ملاقات شامل (ساختار فیزیکی ICU و ماهیت ویژه و خاص بیمار ICU) ذکر نمودند. تجربه‌ی تضاد در مشارکت‌کنندگان بیان کننده‌ی «عدم تعادل بین نیاز بیمار به ملاقات و قوانین»، «عدم تعادل بین نیاز همراه به ملاقات و قوانین» و «عدم تعادل بین باورهای علمی و انسانی پرستار و قوانین» بود. با این حال راهکارهای متعددی برای رفع چالش ملاقات شامل «کاهش نیاز به ملاقات» از طریق «آموزش قوانین»، «ارتقاء محیط» و «تعامل با خانواده» و «تعدیل ملاقات» شامل «ارتقاء ملاقات پشت شیشه»، «استفاده از مانیتور دائم» و «ملاقات منعطف» ارائه گردید.
 
کلیدواژه ها: مطالعه‌ی کیفی | ملاقات | مطالعه‌ی توصیفی-اکتشافی | بخش مراقبت ویژه |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تبیین چالش‌های ملاقات بیمار و راهکارهای غلبه بر آن در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه‌ی توصیفی-اکتشافی
مجری اصلی: مهری دوستی ایرانی   |   همکاران: بتول علیدوست، کبری نوریان، دکتر زهرا طیبی   |   کد طرح: 2412CAPTCHA

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر