پلی مورفیسم های ژن IL-18 نمی توانند به عنوان یک ریسک فاکتور در بیماری زایی رینیت آلرژیک نقش داشته باشند

رینیت آلرژیک، یک بیماری التهابی مخاط بینی است که بدنبال مواجه شدن با یک آلرژن ،طی یک واکنش وابسته به IgE ایجاد می شود IL-18. عضوی از خانوادهی IL-1 می باشد. IL-18 در اصل به عنوان فاکتور القا کننده ی IFN-γ شناخته شده ولی در تعادل واکنش های ایمنی مربوط به Th1/Th2 نیز موثر است. ژن IL-18 دارای دو پروموتر است . پروموتر 1 و پروموتر 2 . سه پلی مورفیسم در محل پروموتر 1، دو پلی مورفیسم در ناحیه اگزون 1 ، و سه پلی مورفیسم در ناحیه پروموتر 2 وجود دارد. نتایج مطالعه ای نشان داد  3 پلی مورفیسم A/C -101 T/G - 113 C/T 121 پروموترژن اینترلوکین 11 در بروز بیماری رینیت آلرژیک موثر نبود.
 
کلیدواژه ها: رنیت آلرژیک | پلی مورفیسم | اینترلوکین |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارتباط 3پلی مورفیسم A/C -501 T/G - 553 C/T 527 ژن اینترلوکین 51 در بیماران با رنیت آلرژیک درشهرکرد
مجری اصلی: دکتر حمیدرضا خضرایی   |   همکاران: مرتضی هاشم زاده ، فاطمه هیبتی، مرضیه ابوالحسنی،امین میرزاییان، شهین رمازی، مریم مرادی   |   کد طرح: 1351CAPTCHA
دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر