سبک فرزندپروری و تعارضات زناشویی، پرخاشگری را در کودکان پیش بینی می کند

در مطالعه ای که با هدف تعیین رابطه سبک های فرزند پروری و تعارضات زناشویی با پرخاشگری کودکان پسر مقطع ابتدایی مدرسه رودکی شهرستان گرگان انجام شد نتایج نشان داد، سبک فرزندپروری و تعارضات زناشویی، پرخاشگری را در کودکان پیش بینی می کند، همچنین سبک های مستبدانه، مقتدرانه، سهل گیرانه، همکاری، رابطه جنسی، رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همسر، جلب همکاری فرزند با پرخاشگری کودکان رابطه معنی داری دارد. بنابراین  بر اساس یافته های پژوهش باید یک شیوه مطمئن برای کمک به کاهش تعارضات زناشویی و هدایت زوجین به سمت آموختن مهارت های ارتباطی برای زوجین متعارض در نظر گرفته شود. همچنین آگاه سازی و فرهنگ سازی در مورد پیامدها و آثار منفی تعارض زناشویی که منجر به پدیده کودک آزاری در سطوح خانواده و جامعه می شود بمنظور پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی می تواند موثر باشد.

کلیدواژه ها: سبکهای فرزندپروری - تعارضات زناشویی-پرخاشگری |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و تعارضات زناشویی با پرخاشگری در کودکان پسر مقطع ابتدایی بخش بهاران شهرستان گرگان.سال 1395
مجری اصلی: سیما مستفشار- مجید ساوری   |   همکاران: سمانه مولایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۲/۱۷   |  CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر