تقویت هوش معنوی بر استرس مراقبین سالمندان تاثیر مثبت دارد

این مطالعه توصیفیتحلیلی بر روی ۱۱۳  مراقب سالمند بستری در بخش داخلی بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس درک شده کوهن PSS (Perceived stress scale)، پرسشنامه فشار مراقبتی، پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI(The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory) به روش در دسترس از بین مراقبین سالمندان بستری در بخش داخلی جمع آوری شد. تجزیه داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و با استفاده از آمار توصیفی  و آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفت.
نتایج نشان داد مراقبین سالمندان بستری در بیمارستان استرس بالایی را تجربه می‌کنند که سلامت آن‌ها و سالمندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا مداخلاتی همچون برگزاری کلاس های مذهبی، تقویت هوش معنوی و مشورت با روحانیون برای این گروه جهت کاهش عوارض استرس توصیه می‌شود.  
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارتباط هوش معنوی با استرس درک شده و فشار مراقبتی درمراقبین سالمندان بستری در بخش داخلی بیمارستان 22 بهمن گناباد
مجری اصلی: ایمان قربانی مقدم   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۳   |  CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 235 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر