تهیه آنتی بادی انسانی علیه زهر مار کبری ایرانی

آنتی بادی های انسانی از کتابخانه آنتی بادی غیر ایمن علیه زهر مار کبری ایرانی جداسازی گردیده است. آنتی بادی های انتخاب شده قادر به خنثی سازی زهر در مدل حیوان آزمایشگاهی می باشند. بعد از 55 دقیقه از تزریق زهر به حیوان آزمایشگاهی، اثر محافظتی آنتی بادی ها ی انتخاب شده مانند آنتی سرم تجاری می باشد.


کلیدواژه ها: آنتی بادی انسانی | نمایش فاژی | زهر مار |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: جداسازی آنتی بادی انسانی علیه زهر مار کبری ایرانی با استفاده از کتابخانه نمایش یافته بر روی فاژی و بررسی عملکرد آن در خنثی سازی زهر
مجری اصلی: فاطمه کاظمی   |   کد طرح: 1012CAPTCHA
دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر