شناسایی، کلونینگ و بیان ژن فسفولیپاز A2 ونوم عقرب خطرناک خوزستان همیسکورپیوس لپتوروس در سیستم بیانی باکتریایی

عقرب گادیم (با نام علمی: همیسکورپیوس لپتوروس) یکی از عقرب های خطرناک در استان خوزستان می باشد. اخیراً گروه تحقیقاتی ونوم در انستیتو پاستور ایران قادر به شناسایی اجزای سمی ترکیب زهر این عقرب شده اند. در این تحقیق با استفاده از کتابخانه ژنی غده این عقرب، توانستند ژن کامل این پروتئین های سمی را بدست بیاورند. ژن های این مولکول ها که فسفولیپاز A2 نام دارند در سیستم بیانی باکتری ای کولای ابراز شدند. تحقیقات بعدی این گروه استفاده از این پروتئین های نوترکیب در ایمن سازی حیوان جهت تولید آنتی سرم درمانی می باشد.
کلیدواژه ها: فسفولیپاز A2 | کلونینگ | بیان | ایشریشیاکلی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: شناسایی، کلونینگ و بیان ژن فسفولیپاز A2 ونوم عقرب خطرناک خوزستان همیسکورپیوس لپتوروس در سیستم بیانی باکتریایی.
مجری اصلی: دلاور شهباززاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۳/۲۸   |   کد طرح: 535CAPTCHA
دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر