تاثیر نیروهای همودینامیک بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های اندوتلیال در بیورکتور شبیه ساز موج فشار خون

از آنجایی که سلول های بدن همواره در معرض محیط های مکانیکی هستند، به کارگیری این سلول ها در مهندسی بافت مستلزم توجه به چنین محیط پویایی است. دیواره داخلی سیستم قلبی و عروقی توسط سلول اندوتلیال پوشانده شده است که درمعرض نیروهای مکانیکی به صورت فشار هیدروستاتیکی ناشی از فشار خون، کشش سیکلی محیطی ناشی از پالس فشار خون و تنش برشی ناشی از جریان خون قرار دارند. سلول های بنیادین مزانشیمی قابلیت تمایز به انواع سلول های مختلف را دارند. مطالعات موید آن هستند که تنش های بیومکانیکی نقش عمده ای در تمایز سلول های بنیادین به سلول اندوتلیال دارا می باشند. در این تحقیق با استفاده از بیورکتور شبیه ساز موج فشار خون (ساخته شده در آزمایشگاه مهندسی بافت بانک سلولی ایران) تلاش گردید که نیروهای مکانیکی حاصل از جریان خون و پالس فشار خون به طور همزمان و همچنین هر کدام به تنهایی بر سلول های بنیادین کشت داده شده در جدار داخلی عروق مصنوعی، اعمال گردند و تکثیر و تمایز سلول ها به سلول اندوتلیال با سنجش بیان ژن ها و پروتئینهای تمایزی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. نتایج موید آن هستند که بارگذاری مکانیکی می تواند به تنهایی یک عامل تمایز سلولی باشد. ترکیب نیروهای مکانیکی و ایجاد محیطی مکانیکی شبیه محیط داخل بدن تاثیر بیشتری در تمایز سلولهای بنیادی نسبت به اعمال نیروها به طور مجزا دارند و اعمال همزمان موج فشار خون و استفاده از فاکتور رشد اثر هم افزایی داشته و تمایز بهتری را در پی دارد. پاسخ سلول ها به نیروهای مکانیکی، نحوه تمایز آنها به سلول اندوتلیال و استفاده از این سلول های مهندسی شده در مهندسی بافت از نتایج قابل بررسی این تحقیق می باشد


کلیدواژه ها: مهندسی بافت سیستم قلبی-عروقی |

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر نیروهای همودینامیک بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های اندوتلیال در بیورکتور شبیه ساز موج فشار خون
مجری اصلی: نوشین حقیقی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۳/۱۱   |   کد طرح: 1313CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر