بازسازی غضروف هیالین در مدل خرگوشی به کمک سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده

در بسیاری از آسیبهای بافتی، استفاده از سلول های بنیادی به عنوان تنها امید دستیابی به ترمیم بافت آسیب دیده مطرح است. هر چند تحقیقات زیادی تاکنون صورت گرفته است، اما رسیدن به راهی ایمن و کارا همچنان مورد بحث قرار دارد. از این جمله در خصوص آسیب های غضروفی تحقیقات زیادی برروی امکان بهره گیری از سلولهای بنیادی بالغ در بازسازی این اسیبها مطرح شده است. 

این طرح با کمک محققانی از انستیتو پاستور ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فدرال لوزان سوئیس به انجام رسید و طی آن سلول های بنیادی تمایز یافته در سامانه ریزسیال با بستر اصلاح شده کشت شدند. سپس این سلولها پس از قرارگیری برروی داربستی از کلاژن و هیالورونیک اسید در محل آسیب غضروفی ایجاد شده در زانوی خرگوش قرار گرفتند. بررسی های صورت گرفته پس از سه و شش ماه حکایت از بازسازی بافت غضروفی در این نمونه ها در مقایسه با سلولهای بنیادی بدون تمایز داشت. 

این روش ایمن و ارزان بوده و قابلیت تعمیم به سایر بافتها را دارد و در آینده نیز میتواند در شرایط بالینی مورد ارزیابی قرار گیرد. 


کلیدواژه ها: سلول بنیادی | ‌ مهندسی شکل سلولی | میکروفلوئیدیک |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی، ساخت و ارزیابی زمینه‌های تقلید شده از شکل سلولی به روش میکروفلوئیدیک برای بازسازی آسیب غضروفی در مدل خرگوشی
مجری اصلی: شاهین بنکدار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۳/۱۱   |   کد طرح: 1025CAPTCHA
دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر