تزریق آتروپین و افدینین فشارخون ناشی از بی حسی نخاعی نفرولیوترورتیپسی کاهش می دهد

طی یک مطالعه که بر روی 90 نفر از بیماران جراحی نفرولیوترورتیپسی انجام شد نشان داد که پس از جراحی نفرولیوترورتیپسی، تزریق آتروپین و
افدینین فشارخون ناشی از بی حسی نخاعی را کاهش می دهد.
کلیدواژه ها: Meanarterial pressure | Systolic and diastolic blood pressures | heartbeat | Pulse rate |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: جراحی نفرولیوترورتیپسی با استفاده از روش بیهوشی نخاعی: مقایسه در تغییرات همودینامیکی بین آتروپین و افدینین تزریق شده توسط بیماران
مجری اصلی: دکتر حسن ضابطیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۱/۲۰   |  CAPTCHA

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر