تنوع ژنتیکی هلیکوباکترپیلوری در بیماران گوارشی بررسی شد

هلیکوباکترپیلوری یکی از شایعترین عفونت های باکتریال است که نزدیک به نیمی از جمعییت جهان را آلوده کرده است. و به عنوان مهمترین عامل گاستریت،زخم معده و دئودنوم و سرطان معده در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. نتایج یک مطالعه که در شهر جهرم بر روی 113 بیمار که دارای علایم ناراحتی گوارشی انجام شد نشان داد که ژن Vac A در همه موارد مثبت بود و در 52(60/5%) موارد با Cag A همراهی داشت.
گرچه ژن Cag A با فتق هیاتال رابطه معناداری داشت اما رابطه معکوسی بین این ژن و بیماری های مری یافت شد.ژنوتیپ Vac A s1am2 وVac A s2m2
ساب تایپ های شایع بودند(به ترتیب 24(27/9%) و 22(25/6%)). ساب تایپ های Vac A s1bm1 و Vac As1bm2 نیز با NUD رابطه معنا داری داشتند(P<0.05).
Vac As1bm1 همچنین با GERD مرتبط بود(p=0.002). اما حضور یک ژنوتیپ خاص با سن، جنس یا سیگار کشیدن بیماران مرتبط نبود.

.
کلیدواژه ها: هلیکوباکترپیلوری | ژنوتیپ |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی فراوانی ِژنوتیپ های مختلف هلیکوباکترپیلوری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک هنری شهرستان جهرم در سال 1393-1392
مجری اصلی: دکتر رحیم رئوفی   |   همکاران: سارا دوسیده / هدی سزاواریان / اکبر کاظمی / کاوس صلح جو / کاوس اشراقیان / یعقوب راجپوت / هادی رضائی / یعقوب غیاثی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۲/۲۰   |  CAPTCHA

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر