از پارامترهای خونی می توان به عنوان یک شاخص مهم در پیش بینی سندروم متابولیک استفاده نمود.

جمع آوری داده ها از طریق روش های جاری معاینات شغلی شامل سنجش پارامترهای خونی و سنجش آنتوپومتری وتکمیل پرسشنامه برای گردآوری داده های دموگرافیک و مواجهه با عوامل خطر احتمالی بود. حجم نمونه تحت بررسی شامل 11114 نفر واجد شرایط از شاغلین مراجعه کننده به مرکز طب کار شهرستان ارومیه بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: جمال احمدزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۹   |   کد طرح: 2126


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سندروم متابولیک | پارامترهای خونی | مطالعه تک مرکزی با حجم نمونه بزرگ |

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر