پرسشنامه شنوایی فضایی می تواند پیش بینی کننده اندازه گیریهای سایکوفیزیکی شنوایی فضایی باشد

اهمیت موضوع
به منظور تعیین اینکه کدام آزمون سایکوفیزیکی می تواند شاخصی از ناتوانی و معلولیت شنوایی باشد، بررسی ارتباط بین آزمون های سایکوفیزیکی و ابزارهای خودارزیاب الزامی است. با توجه به اینکه تا کنون مطالعات بسیار اندکی به مقایسه و بررسی ارتباط بین توانایی شنوایی فضایی با استفاده از پرسشنامه و آزمونهای اندازه گیری شنوایی فضایی پرداخته اند، در این پژوهش به بررسی ارتباط بین شنوایی فضایی وپرسشنامه SHQ و امتیاز بازشناسی گفتار در نویز فضایی پرداخته شده است.
 
مهمترین یافته ها
بین شنوایی فضایی و پرسشنامه شنوایی فضایی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
کاهش شنوایی می تواند پردازش فضایی را متاثر سازد.    
 
پیشنهاد
استفاده از پرسشنامه شنوایی فضایی در کلینیک های شنوایی شناسی
ارزیابی شنوایی فضایی در کنار سایر ارزیابیهای سیستم شنوایی.
 

کلیدواژه ها: درک گفتار در نویز | شنوایی فضایی | کم شنوایی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط بین اندازه گیری سایکو فیزیکی توانایی شنوایی فضایی و پرسشنامه شنوایی فضایی در افراد دارای شنوایی هنجار، کم شنوایی ملایم و متوسط
مجری اصلی: مریم دلفی   |   همکاران: عنایت اله بخشی (همکار اصلی)، فرزانه ضمیری عبدالهی (همکار اصلی)   |   کد طرح: PHT-9621CAPTCHA
دفعات مشاهده: 381 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر