سونوگرافی می تواند روش بررسی دقیقی برای غربالگری و ارزیابی اولیه و سریع بیماران با ترومای غیرنافذ شکم‌ باشد

امروزه تروما چهارمین علت مرگ ومیر در کشور‌های پیشرفته می‌باشد. علت بخش عمده‌ای از این مرگ ومیر‌ها ترومای غیرنافذ شکمی است. بنابراین هر اقدامی بتواند به تشخیص سریعتر خونریزی داخل شکمی کمک کند، در نجات جان این بیماران موثر خواهد بود.نتایج مطالعه ای که به منظور بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی نسبت به سی‌تی‌اسکن و تشخیص نهایی بیمار انجام شده است نشان داد سونوگرافی می تواند روش بررسی دقیقی برای غربالگری و ارزیابی اولیه و سریع  بیماران با ترومای غیرنافذ شکم‌ باشد اما به عنوان تنها روش تصمیم‌گیری برای تشخیص آسیب ارگان‌های توپر در بیماران نیازمند به جراحی پیشنهاد نمی‌شود. یافته‌های حاصل از این مطالعه به عنوان پایه‌ای برای مطالعات مداخله‌ای آینده می‌باشد که داده‌های مربوط به گزارشات سونوگرافی توسط یک رادیولوژیست و یک دستگاه سونوگرافی ثبت و جمع‌آوری شود
کلیدواژه ها: سی تی اسکن | سونوگرافی | تروما |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص آسیب ارگان توپر در ترومای غیر نافذ شکم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد
مجری اصلی: دکتر محمدعلی دیانی   |   همکاران: دکتر بابک علوی،دکتر مسعودلطفی زاده، الهام کریمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۴/۲۳   |   کد طرح: 1956CAPTCHA

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر