کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای تحت مطالعه شهر خرم آباد از شرایط استاندارد و قابل قبولی برخوردار می باشند.

استخرها علاوه بر جنبه های تفریحی و ورزشی، جنبه ی درمانی نیز دارند که در صورت عدم پایش و کنترل بهداشت عمومی آب آنها، این اماکن عمومی می توانند به محل و جایگاه مناسبی برای شیوع بسیاری از بیماری های مربوط با آب تبدیل شوند. در مطالعه ی توصیفی- مقطعی که در60 مرحله از آب استخرهای شنای شهر خرم آباد در سال 94 نمونه برداری شد، نتایج نشان داد: پارامترهای دما، کدورت، کلرآزاد باقیمانده، pH، قلیائیت، سختی، کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و باکتری های هتروتروف به ترتیب در30٪ ، 100٪ ،76/7٪ ،3/83٪ ،23/3٪ ، 3/3٪ ،78/3٪،/3 88 ٪ ، 95٪ ،93/3 ٪ از نمونه ها درحد مطلوب بوده اند. در مجموع کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب استخر های شنای تحت مطالعه از شرایط استاندارد و قابل قبولی برخوردار بودند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آقای بهرام روشن چراغی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱۰   |   کد طرح: 92/94


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: استخر | کلیفرم | شنا |

دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر