معاونت تحقیقات و فناوری گیاه زانتیوم ارینتال( طوق) و اثر درمانی موثر آن در بیماری لیشمانیوز

بیماری سالک در مناطق گرمسیری امریکا، آفریقا و شبه قاره هند و در نواحی نیمه گرمسیری آسیای جنوب غربی و ناحیه مدیترانه آندمیک است.  سالانه حدود بیست هزار مورد بیماری لیشمانیوز جلدی در کشور ما گزارش می شود هر چند آمار حقیقی آن سه تا چهار برابر است . داروی آنتی موآن پنج ظرفیتی به عنوان خط اول درمان سالک شناخته شده است. هرچند نتایج بررسی‌های متعدد نشان داده است که دارو های ضد لیشمانیوز  با ترکیبات پنتا والانت آنتی‌موان ضمن ایجاد  عوارض جانبی  متعدد ، باعث طولانی شدن سیر درمان و عود در 25٪ از موارد می گردد .  لذا جایگزین کردن این دارو با داروهای جدید با عوارض کمتر از اولویت های درمان بیماری می باشد. مطالعات  و بررسی های اخیر در تاثیرگیاه دارویی زانتیوم ارینتال، به روی سلو ل های سرطانی و انگل مالاریا رضایت بخش بوده و ترکیبات لاکتونی سسکوترپن این گیاه را در درمان موثر بیماری های انگلی و قارچی  مطرح  نموده است.  لذا در این تحقیق تاثیر عصاره برگ گیاه زانتیوم  در بیماری لیشمانیوز را مورد بررسی قرار دادیم .نتایج مطالعه و بررسی تاثیر گیاه زانتیوم ارینتال در درمان بیماری لیشمانیا با دیدگاه سیستمی و  مطالعه پروفایل متابولومیکس انگل حاکی از آن است که عصاره برگ این گیاه، (با میزان غلظت مهاری g/mlµ 0.15)، می تواند ضمن مهار رشد انگل وتغییر برخی از متابولیت های کلیدی مسیرهای متابولیسمی قندی و نوکلئوتیدهای آمینی، سیانو آمینو اسیدها، نشاسته و سوکرز، بوتانوآت و گالاکتوز در پروماستیگوت، اثر ضد لیشمانیایی خود را اعمال نماید.
 در بخش دوم این مطالعه نیز ، تاثیر این عصاره (با میزان غلظت مهاری µg/ml0.015 ) به روی فاز آماستیگوت انگل لیشمانیا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که تاثیر مطلوب ضدآماستیگوتی این عصاره، از طریق برخی تغییرات متابولیتی مربوط به مسیرهای بیوشیمیایی پانتوتنات و کوآنزیم آ، پنتوز و گلوکورونات، بیوسنتز والین-لوسین- ایزولوسین، متابولیسم گالاکتوز و قندها و نوکلئوتیدهای آمینی که از متابولیت های تولید انرژی و ATP  هستند، سبب مهار رشد آماستیگوت های لیشمانیا گردیده است.
در حال حاضر نیز، با توجه به تاثیرات مثبت ضد لیشمانیایی این گیاه، تعیین فراکش های  موثر آن در دست اقدام می باشد.
 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: گیاه زانتیوم اورینتال | لیشمانیوز | متابولومیکس | پروفایل متابولوم |

دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر