قابلیت های گوشی های هوشمند برای یادگیری مباحث آموزشی و حرفه ای پزشکی می تواند موثر باشد

اهمیت موضوع
گوشی های هوشمند نزد دانشجویان از محبوبیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه استفاده از شیوه های آموزشی مبتنی بر قابلیت های گوشی های هوشمند از گستردگی قابل قبولی در کوریکوروم رسمی دانشگاه ها قرار ندارند، این پژوهش به منظور بررسی نگرش و چگونگی استفاده دانشجویان پزشکی از گوشی های هوشمند برای یادگیری مباحث آموزشی و حرفه ای می پردازد.     
مهمترین یافته ها
تعداد 57%  از دانشجویان دختر و  43% دانشجوی پسر در مطالعه شرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان پزشکی در جهت اهداف آموزشی و حرفه ای خود، به صورت گسترده از امکانات گوشی های هوشمند خود استفاده می کنند. در این زمینه جستجوی صفحات اینترنتی مرتبط با محتوای درسی، با 90% به عنوان گزینه اول و همچنین نصب اپلیکیشن های مرتبط با پزشکی بر روی گوشی های هوشمند با 89% به عنوان گزینه دوم دانشجویان قرار داشت. همچنین منزل مسکونی، در نقاط مختلف دانشکده محل تحصیل و در طول مسیر به ترتیب بیشترین مکان هایی بود که دانشجویان از گوشی های هوشمند خود برای این منظور استفاده می کردند. همچنین نتایج نشان داد که هرچه دانشجو از گوشی خود برای مصارف عمومی بیشتر استفاده کند تمایل او برای یادگیری با گوشی هوشمند به صورت معنی داری بیشتر می شود. همچنین هرچه سن افراد بیشتر باشد توانایی و علاقه آن ها برای استفاده عمومی و یادگیری از طریق گوشی هوشمند به صورت معنی داری کمتر بود.
پیشنهاد
با توجه به نتیجه این پژوهش، ضروری به نظر می رسد که از قابلیت های گوشی های هوشمند برای یادگیری مباحث آموزشی و حرفه ای پزشکی و در راستای اعتلای روند حرفه پزشکی و به ویژه در محیط های آموزشی و بهداشتی و درمانی استفاده کرد و در کوریکوروم رسمی دانشگاه ها نیز مورد توجه قرارگیرند. البته در عین حال نیز نباید از معایب و تهدیدهای آن غافل ماند.
 

کلیدواژه ها: دانشجویان | یادگیری با موبایل | گوشی های هوشمند | پزشکی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی نگرش و چگونگی استفاده دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از گوشی های هوشمند در یادگیری
مجری اصلی: عبدالرضا گیلاوند   |   همکاران: محمد شوریابی (مجری/استاد راهنما)   |   کد طرح: U-96102CAPTCHA
دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر