بیماران پیوند کلیه با تیتر مثبت هلیکوباکترپیلوری دارای کراتینین و منیزیم بیشتری می باشد.

در طی یک بررسی بر روی50 بیمار پیوند کلیه و100فرد به ظاهر سالم مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد مشاهده شد، میزان شیوع  هلیکوباکتر پیلوری (H.P) در بیماران پیوند کلیه 38% در مقابل گروه سالم 30% بوده که تفاوت معنادار نبود. تشخیص مثبت H.P توسط تستUBT   19بیمار از 50 نفر وIgG  17بیمار از 50 نفر بوده که با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. شیوع H.P بر حسب جنسیت تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین طبق نتایج میزان منیزیوم در بیماران پیوند کلیه با H.p مثبت به طور معناداری بیشتر از بیماران با H.P منفی بود. میانگین کراتین نیز در بیماران پیوند کلیه با H.P مثبت به طور معناداری بیشتر از بیماران پیوند کلیه H.P منفی بود. در این مطالعه رابطه منفی بین منیزیم و کراتین بیماران پیوند کلیه مشاهده شد.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: هلیکوباکترپیلوری- تست تنفسی آوره از- بیماران پیوند کلیه |

دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر