تخلیه گازهای معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغدیه از راه لوله بینی- معده ای بر تحمل تغذیه روده ای تاثیر مثبت دارد

این مطالعه  یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو گروهی یک سو کور می باشد.  نتایج مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت تخلیه گازهای معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغدیه از راه لوله بینی- معده ای بر تحمل تغذیه روده ای می باشد. بنابر این می توان آن را به عنوان یک روش مکمل در افزایش تحمل پذیری تغذیه روده ای در این بیماران  پیشنهاد نمود.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر