در جوامع روستایی شهر شوش پتانسیل قرار گرفتن در معرض ابتلا به کیست هیداتید وجود داشت

اهمیت موضوع
با توجه به اینکه سویه های مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس رفتار بیولوژیک متفاوتی از خود نشان می دهند و شناسایی دقیق این سویه ها در هر منطقه می تواند با شناسایی چرخه ی زیستی این انگل کمک شایانی به کنترل بیماری نماید و با توجه به اینکه تا کنون هیچ مطالعه ای در این زمینه در شهرستان شوش صورت نگرفته، اقدام به انجام این پروژه شده است.          
مهمترین یافته ها
بیماری های زئونوز فراموش شده اندمیک به طور قابل توجهی به شرایط زندگی روستایی در کنار امکانات محدود مربوط می شود. جوامعی که پرورش دهنده چارپایان اهلی هستند و به مزرعه داری نیز جهت معیشت خویش مشغولند، جزو نواحی بالقوه جهت وقوع کیست هیداتید به شمار میروند. سیستیک اکینوکوکوزیس یک معضل جدی در حیطه سلامت دام ها و اقتصاد دامپروری در بسیاری از نقاط دنیاست. یکی از ویژگی های بارز این بیماری، به ویژه سویه جی. وان (G1) قابلیت سازگاری منحصر به فرد آن در آلوده ساختن طیف وسیعی از میزبانان است که در شهرستان شوش نیز این سویه غالب بوده و سایر سویه ها مشاهده نگردیدند.       
پیشنهاد
1. بررسی میزان شیوع و تنوع ژنوتایپی کیست هیداتید در سایر حیوانات از جمله اسب و شتر در منطقه
2. تعیین سویه های آلوده کننده کیست هیداتید در جمعیت انسانی  منطقه شوش
3. تعیین ریسک فاکتورهای موثر دخیل در پراکنش بیماری در انسان و حیوان
4. استفاده از سایر ژن های موثر در بررسی مولکولی ژنوتایپ های کیست هیداتید
5. بررسی پروتئومیکس ژنوتایپ های حاصله از حیوانات مختلف جهت اقدامات موثر درمانی یا پیشگیرانه (مانند واکسیناسیون)
6. شناسایی کیست هیداتید در گونه های حیات وحش منطقه که ممکن است به عنوان مخزن طبیعی بیماری برای حیوانات اهلی و انسان عمل کنند.

کلیدواژه ها: کیست هیداتید | شهر شوش | جوامع روستایی | دام | حیوانات اهلی | حیوانات وحشی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در دام های کشتار شده شهرستان شوش با روش PCR-RFLP
مجری اصلی: علی جلودار   |   همکاران: رضا ارجمند (مجری/استاد راهنما)، عبداله رفیعی (استاد مشاور)، سمیه فلاحی زاده (دانشجو)   |   کد طرح: OG-96114CAPTCHA
دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر