معاونت تحقیقات و فناوری تولید آنتی سرم نوترکیب برعلیه زهرعقرب گادیم در خرگوش

 عقرب همیسکورپیس لپتوروس متعلق به خانواده Hemiscorpiidae است که به عنوان عقرب  Goadim (نام محلی آن در استان خوزستان) شناخته می شود. کل بدن این عقرب به رنگ زرد است  H. lepturus(همیسکورپیوس لپتوروس) در ایران، عراق، پاکستان، یمن گسترش یافته است. این عقرب به عنوان خطرناکترین گونه عقرب های رایج در ایران است و سبب ۹۵ درصد مرگ ومیرهای مربوط به عقرب گزیدگی در کشور می باشد. هدف از انجام این طرح دستیابی به پروتئین اصلی زهر عقرب بود که قادر به شناسایی این مولکول به وزن مولکولی ۳۳ کیلودالتونی شد و سپس به صورت نوترکیب تهیه گردید. بررسی ایمنی زایی آن در خرگوش انجام شد و آنتی سرم بدست آمده از خرگوش توان خنثی سازی زهر تام (crude venom) عقرب را دارد که میتواند نوید بخش تولید آنتی سرم نوترکیب بر علیه زهر عقرب گادیم باشد.
 

 
کلیدواژه ها: فسفولیپاز D نشانی اینترنتی مقاله علمی منتج از طرح ( در صورت چاپ شدن) - | عقرب | همیسکورپیوس لپتوروس | گادیم |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: شناسایی و شناسایی و خالص سازی پروتئین همولیتیک ونوم عقرب خطرناک خوزستان همیسکورپیوس لپتوروس، کلونینگ ژن و بیان آن در ایشریشیا کولای.
مجری اصلی: دلاور شهباززاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۸   |   کد طرح: 556CAPTCHA
دفعات مشاهده: 437 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر