عدم آگاهی دختران دبیرستانی از فقر آهن

دراین مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که طی آن ۳۲۳ نفر از دانش آموزان مقطع دوره دوم از بین پنج دبیرستان شهرستان گناباد در سال ۹۶-۱۳۹۵ به صورت سیستماتیک انتخاب شدند. بررسی متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دوره ی دوم دبیرستان شهر گناباد در مورد کم خونی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد.
باتوجه به فراگیر بودن آنمی فقر آهن بخصوص در دختران و بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید که اکثریت دانش آموزان آگاهی، نگرش و عملکرد مناسبی در مورد شیوه های پیشگیری و کنترل آنمی فقرآهن نداشتند. که لزوم توجه به این مشکل توسط مدیران، مراقبین بهداشت و مسئولین بهداشت مدارس را می طلبد. اجرا و توجه دقیق به آهن یاری در دبیرستان های دخترانه و مصرف مکمل های آهن و توجه به رژیم غذایی مناسب و عادات درست می تواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل آنمی فقر آهن داشته باشد. توصیه می شود برای موفقیت هرچه بیشتر در اجرای برنامه آهن یاری کیفیت قرص ها مد نظر قرار گیرد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم دبیرستان شهر گناباد در مورد کم خونی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن درسال 96-1395
مجری اصلی: فاطمه بهرامیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۴/۲/۲۴   |   کد طرح: 94/56CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 345 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر