عدم آگاهی دختران دبیرستانی از فقر آهن

دراین مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که طی آن 323 نفر از دانش آموزان مقطع دوره دوم از بین پنج دبیرستان شهرستان گناباد در سال 96-1395 به صورت سیستماتیک انتخاب شدند. بررسی متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دوره ی دوم دبیرستان شهر گناباد در مورد کم خونی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد.
باتوجه به فراگیر بودن آنمی فقر آهن بخصوص در دختران و بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید که اکثریت دانش آموزان آگاهی، نگرش و عملکرد مناسبی در مورد شیوه های پیشگیری و کنترل آنمی فقرآهن نداشتند. که لزوم توجه به این مشکل توسط مدیران، مراقبین بهداشت و مسئولین بهداشت مدارس را می طلبد. اجرا و توجه دقیق به آهن یاری در دبیرستان های دخترانه و مصرف مکمل های آهن و توجه به رژیم غذایی مناسب و عادات درست می تواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل آنمی فقر آهن داشته باشد. توصیه می شود برای موفقیت هرچه بیشتر در اجرای برنامه آهن یاری کیفیت قرص ها مد نظر قرار گیرد.

 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 265 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر