آموزش مهارت های فراشناختی سبب بهبود و افزایش آگاهی های فراشناختی و خودکارآمدی دانشجویان می شود

استفاده از راهبردهای فراشناختی برای کسب موفقیت در یادگیری بسیار سازنده است. پژوهش هایی که در رابطه با فراشناخت انجام گرفته است، گواهی های متقاعد کننده ای برای ترغیب به کارگیری آن در فرایند آموزش و یادگیری پدید می آورد. هدف این پژوهش تاثیر راهبردهای فراشناختی بر برخی شاخصهای یادگیری بوده است. به دنبال بررسی اثربخشی آموزش های فراشناختی بر آگاهی فراشناختی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نتایج پژوهش نشان داد آموزش های فراشناختی بر آگاهی فراشناختی و خودکارآمدی تاثیر دارند اما بر پیشرفت تحصیلی اثر چندانی ندارند. البته این مهارتها نیاز به تمرین و تسلط فرد دارند که باید اثر ان در مدت زمان بیشتری دنبال شوند.  

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مهارتهای فراشناختی- آگاهی های فراشناختی- خود کارآمدی- پیشرفت تحصیلی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر