معاونت تحقیقات و فناوری ارزیابی ترکیب ادجوانتی Poly I:C vaccine grade/Alum در افزایش پاسخ سیستم ایمنی سلولی و هومورال به آنتی ژن PfMSP-۱۴۲

مالاریا به عنوان سومین بیماری عفونی در جهان مطرح است که سالانه صدها هزار نفر نفر را به کام مرگ می کشاند. پلاسمودیوم فالسیپاروم از مهمترین گونه های آلوده کننده مالاریای انسانی در جهان می باشد. با توجه به افزایش سویه های پلاسمودیوم فالسیپاروم مقاوم به دارو که از چالشهای مهم در برنامه های کنترل و حذف مالاریا محسوب می شود، تولید یک واکسن موثر علیه این گونه می تواند مرگ و میر و ناتوانیهای شدید ناشی از آن را به ویژه در مناطق آندمیک مختلف کاهش دهد. پروتئین سطحی مروزوئیت ۱
(MSP-۱) یکی از مهمترین آنتی ژنهای مرحله خونی کاندید واکسن مالاریا است که در سطح مروزوئیتهای انگلهای پلاسمودیوم بیان می شود. مطالعات مختلف نشان داده است که آنتی بادیهای ایجاد شده علیه ناحیه انتهای کربوکسیل این پروتئین می توانند مانع از حمله انگل به گلبول قرمز در محیط in vitro شوند. ولی متاسفانه نتایج clinical trial بسیاری از واکسنهای بر پایه MSP۱ ۲۰۰۹ عملکرد موثری را در بچه های آفریقایی نشان ندادند. دلایل متعددی برای شکست این واکسنها مطرح می باشد که ناکارآمدی آدجوانتهای مورد استفاده در فرمولاسیون واکسنها یکی از دلایل شکست آنها می باشد. انتخاب یک ادجوانت قوی که پاسخها را یه سمت Th۱ هدایت کند و نیز قابل استفاده در انسان نیز باشد می تواند در افزایش عملکرد واکسن بر پایه MSP۱ موثر باشد. یکی از راهکارها جهت افزایش پاسخ ایمنی، استفاده از ترکیبات ادجوانتی قوی سازگار با انسان است. بنابراین در این پروژه پس از بیان و خالص سازی آنتی ژن PfMSP-۱۴۲ به میزان زیاد، ایمن سازی موشهای Balb/c با آنتی ژن PfMSP-۱۴۲ با استفاده از ترکیب ادجوانتهای Poly I:C vaccine grade (ادجوانت قوی در تحریک سلولهای T CD۴+ و لیگاند TLR۳)و آلوم (ادجوانت قوی در تولید آنتی بادی و نیز به عنوان مخزن برای آنتی ژن) پاسخگویی سیستم ایمنی هومورال و سلولار در مقایسه با ادجوانت فروند (به عنوان ادجوانت رفرانس) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ادجوانت poly IC پاسخهای ایمنی را به سمت Th۱ هدایت می کند و همراه کردن این ادجوانت با Alum در افزایش پاسخهای ایمنی موثر است ولی همراه شدن poly IC با Alum، سبب افزایش پاسخهای Th۲  نیز می گردد. همچنین ارزیابی مهار رشد انگل با استفاده از آنتی بادیهای خالص شده گروههای مختلف موشی نشان داد که بیشترین مهار رشد مربوط به آنتی بادیهای حاصل از گروه موشی ایمیونیزه شده با PfMSP-۱۴۲ + Poly IC  می باشد. بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق ادجوانت Poly IC گزینه بسیار مناسبی است که می توان آن را به همراه ادجوانتهایی که پاسخهای ایمنی را به سمت Th۱ هدایت می کنند به منظور استفاده در واکسنهای مالاریایی مورد ارزیابی قرار داد.

 
کلیدواژه ها: Plasmodium falciparum | MSP-1 | poly I:C |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی ترکیب ادجوانتی Poly I:C vaccine grade/Alum در افزایش پاسخ سیستم ایمنی سلولی و هومورال به آنتی ژن PfMSP-142 در موش Balb/c
مجری اصلی: اکرم ابویی مهریزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱   |   کد طرح: 765CAPTCHA
دفعات مشاهده: 339 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر